torstai 3. syyskuuta 2015

Uusia oppimisen tuulia

Entä jo opettajat eivät enää opettaisi? Loppuisikohan oppiminen kokonaaan? Meillä Asikkalassa luonto-ohjaajien koulutusta on mullistettu oikein perusteellisesti. Ensimmäisenä vuonna oppiminen tapahtuu melko perinteisesti, mutta toinen opiskeluvuosi toteutetaan kokonaan tiimioppimisen kautta. Ja sehän tarkoittaa muun muuassa opettamisesta luopumista.

Valmennan itse toista vuottaan aloittelevaa luonto-ohjaajaryhmää. Opettaa en heitä aio. Valmentajana tuen tiimiä arjen haasteissa ja varmistan, että oppimisprosessi etenee tavoitteiden mukaisesti. Ne tavoitteet asettavat oppijat itse, omien kiinnostuksen kohteidensa ja tulevaisuuden suunnitelmiensa mukaisesti. Meillä saa oppia sitä, mikä eniten kiinnostaa.

ÄxönKlubin vetäjä järjestää koskimelontaretkeä FB-ryhmässä
Oppimisklubit ovat eräs uusista oppimisen tavoista Asikkalassa. Klubit ovat opiskelijavetoisia, opintopiirin tyyppisiä "kerhoja", joissa opiskelijat järjestävät itse ja yhdessä toimintaa, joka heitä kiinnostaa. Klubit liittyvät löyhästi luontoalan tutkinnon perusteen eri tutkinnon osiin, mutta niitä eivät osaamisvaatimukset sido. Jokaisella klubilla on vapaaehtoinen vetäjäpari, joka organisoi toimintaa ja tiedottaa siitä. 

Kuka tahansa voi liittyä klubeihin - siis oikeasti kuka tahansa. Myös toisten alojen opiskelijat, opettajat tai muu henkilökunta. Ulkopuolisilta voidaan periä toimintaan osallistumisesta maksu, mutta oman osaamisen jakaminenhan hyödyttää kaikkia. Klubilaiset maksavat yleensä itse mahdolliset kustannukset, esim. issikkavaelluksen hinnan tai kajakkien vuokran koskiretkellä. Klubitoiminta on todella vilkasta ja hauskaa. Tällä hetkellä meillä toimii erä-, äxön-, ruoka-, erkkari-, melonta- ja kalastusklubit. 

Klubitoiminnassa kasvatetaan usein omia lajitaitoja, esim. erilaisten kalastusmenetelmien tai luontoaktiviteettien hallintaa. Usein niiden toiminnassa pääsee myös harjoittelemaan asiakkaiden ohjaamista - esim. opiskelutovereita opettamalla. Klubit järjestävät toimintaa silloin, kun klubilaisille sopii, myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Osallistumalla ruokaklubin toimintaan voi
hankkia osaamista vaikkapa maastossa
ruokailemisen tutkinnon osasta
Tiimioppimiseen kuuluvat vahvasti mukaan myös asiakaskeikat. Kun ennen otettiin koululle "harjoitusryhmiä" syömään oppilaiden paistamia makkaroita ja asiakkaiksi ohjausharjoituksiin, nykyisin opitaan tekemällä oikeita, maksullisia palvelutuotteita oikeille asiakasryhmille. Oppijat perustavat NY-yrityksen tai liittyvät pedagogiseen osuuskuntaan, suunnittelevat yhdessä vetäviä ruoka- ja ohjelmapalvelutuotteita ja myyvät niitä asiakkaille. Asiakaskeikoista saadut kokemukset käydään aina yhdessä läpi ja käännetään yhä paremmaksi osaamiseksi. Yritystoiminnan kautta tulevat samalla tutuiksi esim. asiakkaiden hankkiminen, markkinointi ja taloushallinto. Laadun ja turvallisuuden hallinta ovat asiakaskeikoilla avainasioita. Tiimiyritys ansaitsee tietenkin myös rahaa, jolla voi vaikkapa tehdä yhteisiä opintoretkiä tai hankkia lisää varusteita yrityksen käyttöön. 

Asiakaskeikkojen ja klubien lisäksi meillä opitaan myös yhteisissä oppimistapahtumissa. Järjestämme leirejä, tapahtumia ja retkejä, joille ovat tervetulleita opiskelijoidemme lisäksi myös esim. jo valmistuneet opiskelijat. Meille on muodostunut uskomattoman hieno yhteisöllisen jakamisen kulttuuri, jossa kaikki tuntuvat olevan valmiita tukemaan toisiaan ja auttamaan uusien asioiden oppimisessa tai niissä kehittymisessä. Esim. tällä viikolla eräs kolmannen vuoden opiskelijoista kertoi juuri aloittaneille opiskelijoille retkeilyvarusteiden hankinnasta esitellen omaa, laajaa varustevalikoimaansa. Jo valmistuneet opiskelijat ovat tulossa opettamaan liharuokien valmistamista tulilla. Tulevalla syysretkellä osaavammat neuvovat kokemattomampia retkeilytaidoissa. 
Kelventeen melontaretkellä harjoiteltiin paitsi melontatekniikkaa,
myös maastossa yöpymistä, retkiruoan valmistusta ja kajakista pelastautumista
Tiimioppimisessa koko tiimin ja valmentajan yhteiset treenit ovat todella tärkeitä. Treeneissä työstetään, ideoidaan, puidaan ja luodaan tiimille tärkeitä asioita. Niissä voidaan vaikkapa käsitellä oppimiseen tai yrityksen pyörittämiseen liittyviä asioita tai pohtia asiakaskeikkojen kokemuksia. Treeneillä varmistetaan, että oppimista tapahtuu, että syntyy yhteinen ymmärrys asioista ja että jokaisen kokemukset saadaan jaettua toistenkin hyödyksi. 

Vaikka jokainen oppii tekemällä niitä asioita, joissa haluaa kehittyä ja joista on kiinnostunut, ei täällä silti opita mitä sattuu. Jokaisen opinnot suunnitellaan laatimalla säännöllisesti päivitettävä oppimissopimus ja suunnitelma omiin tavoitteisiin pääsemisestä. Valmentaja ohjaa oppimista luonto-ohjaajan ammatissa tarvittavaan suuntaan. Jossain vaiheessa oppijalla alkaa olla sellaista osaamista, joka riittää tietyn ammattiosaamisen näytön suorittamiseen. Ja sitten vain kohti uusia haasteita. 

Niin oudolta kuin se tuntuukin, opettamisen lopettaminen ja sen korvaaminen tiimioppimisella on saanut aikaan paljon hyvää. Tiimioppimisessa on oma tuskansa, esim. oman työn suunnittelemisen ja tehokkaan yhdessä tekemisen oppiminen vievät aikansa. Oppijoiden osaaminen on parantunut hurjasti. Väittäisin, että myös koulussa viihtyminen. Täällä tehdään nyt oikeita asioita oikeasti, ei leikitä eikä harjoitella harjoittelemisen vuoksi. Myös ne paljon puhutut perustaidot tulevat usein klubien ja asiakaskeikkojen myötä opittua perusteellisesti ja syvällisesti. En malta odottaa, mitä tästä vielä kasvaa!